Communities | Bind

Hoe kan je als organisatie communitybuilding en management inzetten om bedrijfs- en afdelingsdoelen te behalen? Wat is de positie van communties ten opzichte van andere communicatiemiddelen.

In deze sessie geven Kirsten Wagenaar en Peter Staal inzicht in de verschillende doelen en werking van communities, randvoorwaarden voor succes en hoe je ze succesvol kunt inzetten.

Tijdstip:

15.00 uur