Agile transformaties | Marielle Roozemond

De drie kerntaken van Communicatie in Agile transformaties. Grote veranderingen in organisaties hebben meer kans van slagen als ze gepaard gaan met een doordachte communicatiebenadering. Toch lijkt communicatie vaak een sluitpost in Agile-transformaties.

Te vaak nog zeggen medewerkers dat de enige communicatie die ze hebben opgemerkt over de transformatie een 70-pagina’s tellende powerpoint is, verzonden per email. Een van de drempels hierbij is dat communicatieteams vaak nog niet volledig overzien wat nodig is om de transformatie vanuit de organisatie te ondersteunen. Agile is relatief nieuw en de bestaande communicatieprocessen, tools en -technieken zijn slechts gedeeltelijk toepasbaar in een agile context. Communicatieteams die een transitie effectief willen ondersteunen, staan ​​voor een steile leercurve op drie kerntaken:
  • Kerntaak 1: Adopteer een agile way of work als communicatieteam
  • Kerntaak 2: Communiceer over de agile transformatie
  • Kerntaak 3: Coach multidisciplinaire teams op communicatievraagstukken
In deze workshop bekijken we wat er op communicatieafdelingen afkomt in agile organisaties en hoe deze drie kerntaken op te pakken zonder dat de werkdruk toeneemt. Vervolgens maken we met elkaar een initiële backlog voor elke kerntaak zodat er een overzichtelijk startpunt ontstaat.

Spreker(s):

Marielle Roozemond

Tijdstip:

15.00 uur